Domhusgaarden - Din advokat i Odense

Advokaterne i Domhusgaarden er et advokatkontor i Odense med fokus på individuel og personlig betjening af klienterne.

 

Vi lægger vægt på at være professionelle og effektive samtidig med at tingene foregår i en uhøjtidelig og behagelig atmosfære.

 

Gruppebillede

bgcontact

Kontakt os på følgende nr.

TLF. 70 20 68 98

Kontoret har i mere end 40 år haft fokus på lejeretlige og privatretlige forhold. Vi rådgiver både organisationer og mindre og mellemstore erhvervskunder og har fokus på de ydelser og den rådgivning, som driften af en organisation hhv. en erhvervsvirksomhed påkalder sig.

 

 

 

 

Hvad kan vores advokater hjælpe dig med?

 

Med hensyn til privatretlige forhold vi beskæftiger os med, skal særligt fremhæves: testamenter, dødsboer, ægtepagter, samejekontrakter og boligrådgivning.

 

Boligrådgivning

Hvis du er ugift samlevende og køber fast ejendom eller andre større formuegoder sammen med din samlever, er det en god idé, at få udarbejdet en samejekontrakt, der regulerer samejeforholdet og ikke mindst, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden.

 

Hvis du køber fastejendom eller andre større formuegoder sammen med venner og bekendte i øvrigt, anbefaler vi også, at I får lavet en samejekontrakt, hvor der står, hvad der skal ske, hvis I ikke længere vil eje aktivet sammen.

 

Selv for de mere erfarne, kan køb af en fast ejendom være ganske uoverskueligt. Købet involverer typisk store beløb og det er derfor vigtigt, at købet bliver ledsaget af en kompetent rådgivning.

 

Beslutter du dig for køb af en ejendom, skal du ringe til Advokaterne i Domhusgaarden og aftale en tid for et møde, hvor vi sammen gennemgår ejendommens papirer.

 

Føler du dig presset af sælgeren/ejendomsmægleren, kan du roligt og uden risiko for dig underskrive købsaftalen, såfremt du husker at få skrevet et advokatforbehold med følgende tekst i købsaftalen: "Købers underskrift er betinget af, at Advokaterne i Domhusgaarden godkender købsaftalen i sin helhed".

 

 

Rådgivning over for organisationer og virksomheder

Omfatter ud over erhvervs- og selskabsretlig rådgivning i bred forstand særligt inkassovirksomhed, forhold af lejeretlig karakter, arbejds- og ansættelsesretlige forhold, virksomhedsoverdragelser, rekonstruktion samt rådgivning vedr. fast ejendom og entrepriseret.

 

 

Endvidere bistår vi i forbindelse med behandling af tvister, idet vi har mange års erfaring med retssagsbehandling og procedure og jævnligt giver møde for domstolene.

 

Vores bistand omfatter udover førelse af retssager ved domstolene også mægling og førelses af voldgiftssager.

 

Vi har stor erfaring og ekspertise indenfor selskabsretten, hvor vi yder bistand inden for alle selskabsretlige forhold - herunder vedrørende:

• Valg af selskabsform og selskabskonstruktion

• Kapitalforhøjelse og –nedsættelse

• Omdannelse, fusion og spaltning

• Køb og salg af virksomhed

• Generationsskifte

• Regulering af anparts- og aktionærforhold

• Likvidation

• Deltagelse i generalforsamlinger og bestyrelser

• Selskabsadministration

Vores rådgivning omfatter rådgivning og sparring med klienten vedrørende de forretningsmæssige og selskabsretlige forhold, idet vi herunder forestår udarbejdelse af alle selskabsretlige dokumenter så som vedtægter, ejeraftaler og forretningsorden for direktion og bestyrelse.

 

 

Vi yder specialiseret bistand til virksomheder og investorer i forbindelse med køb og salg af virksomheder.

 

Rådgivningen omfatter blandt andet rådgivning om overdragelsesmodeller og strukturen for overdragelsen, planlægning af salget/købet, due diligence undersøgelser, omstrukturering, lønmodtagernes retsstilling, generationsskifte, fusion og spaltning, finansiering af købet, håndtering af forhold til offentlige myndigheder og selve afviklingen af overdragelsen.

 

Den typiske bistand omfatter ud over rådgivningen ligeledes udarbejdelse og forhandling af de med virksomhedsoverdragelsen forbundne kontrakter - alt i tæt samarbejde med klientens eventuelle øvrige rådgivere.

 

Vi har erfaring i rådgivning af klienter om alle aspekter af bygge- og anlægsvirksomhed. Rådgivningen omfatter bl.a. udbud, forhandling af entreprisekontrakter, rådgiveraftaler, aftaler med underentreprenører og leverandører samt en løbende rådgivning under entreprisens gennemførelse.

 

Vi rådgiver inden for alle forhold vedrørende den individuelle ansættelsesret, herunder vedr. ansættelsesforholdets indgåelse, tvister under ansættelsesforholdet, opsigelse og bortvisning, kunde- og konkurrenceklausuler samt medarbejdernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

 

Når vi medvirker ved rekonstruktion af en virksomhed, er det altid vores primære formål at skabe en virksomhed, der er levedygtig langt ind i fremtiden - hvad enten det er store eller mindre virksomheder, drevet i selskabsform eller personligt ejede.

 

Vi lægger vægt på at yde rådgivning af høj kvalitet og finde gode og kreative løsninger, som alle parter kan være tilfredse med.

 

Få advokathjælp i Odense

 

Vi holder til på Albanigade 44 midt i Odense. Vi har åbningstider fra 9.00 til 16.00 mandag til torsdag og fra 10.00 til 14.00 om fredagen. Kontakt os på 70 20 68 98 og aftalt en tid.