Links vedr. advokater


Hinderuphave

 

Ønsker du at klage over advokatens behandling af din sag eller fastsættelsen af salær, kan du læse mere på Advokatnævnets hjemmeside: www.advokatnaevnet.dk

 

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

 

www.advokatnoeglen.dk kan du finde alle danske advokater

 

Når du henvender dig til din lokale Advokatvagt, kan du helt anonymt modtage en hurtig juridisk vurdering af din situation. Advokatvagten kan dog ikke føre din sag. Find yderligere oplysninger under: www.advokatvagterne.dk

 

Læs f.eks. mere om, hvilke skader der ikke fremgår af tilstandsrapporten på hjemmesiden: www.boligejer.dk

 

Ønsker du eksempelvis klage over ejerskifteforsikringen, kan du læse mere på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside: www.ankeforsikring.dk