Rådgivning til udlejere omkring lejeret

Rådgivning til udlejere omkring lejeret

Rådgivning til udlejere omkring lejeret

Den lovgivning, der regulerer forholdet mellem lejer og udlejer, er delvis præget af mange ufravigelige regler og af mange mere eller mindre gennemtænkte lovændringer. 

Resultatet er blevet et lovkompleks, som er umuligt at gennemskue for de fleste, og som rummer utrolig mange muligheder for at begå fejl med betydelig økonomisk konsekvens.

 

Sagkyndig bistand er derfor i de fleste tilfælde af afgørende betydning for at undgå fejl, der kan koste udlejer mange penge.

 

Rådgivning til udlejere

Vi tilbyder rådgivning til udlejere om alle aspekter af lejeretten, herunder:

Kontoret har i mere end 40 år haft fokus på lejeretlige forhold og er en kompetent sparringspartner - uanset om du alene har spørgsmål vedrørende ét enkelt lejemål eller en større portefølje af lejemål.

 

Søger du seriøs rådgivning omkring lejeret, så står Domhusgaardens advokater klar til at hjælpe dig. Du kan kontakte os på telefon: 70 20 68 98.